Harcerze z Hufca ZHP im. Janka Bytnara w Kolbuszowej przybyli z wizytA� przekazujA�c nam Betlejemskie AswiatA�o Pokoju. Spotkanie z Harcerzami byA�o okazjA� do zapoznania siA� z ich strojem, zdobywanymi sprawnoA�ciami oraz specyfikA� dziaA�alnoA�ci.