W ramach dziaA�aA� profilaktycznych Starszaki odwiedziA�y pobliski gabinet stomatologiczny. Pani doktor Aleksandra Urban a�� mama naszej Amelki powitaA�a nas bardzo serdecznie i zachA�ciA�a do zwiedzenia gabinetu stomatologicznego. OpowiedziaA�a dzieciom o swojej pracy, zapoznaA�a ich z wyposaA?eniem gabinetu stomatologicznego, sprzA�tem, urzA�dzeniami i narzA�dziami dentystycznymi. WyjaA�niA�a jak siA� leczy zA�by, pokazaA�a dzieciom dziaA�anie sprzA�tu medycznego. Przedszkolaki utrwaliA�y rA?wnieA? wiadomoA�ci n .t. higieny jamy ustnej i prawidA�owego szczotkowania zA�bA?w. MiA�e przyjA�cie w gabinecie stomatologicznym i panujA�ca wesoA�a atmosfera sprzyjaA�y nabieraniu ufnoA�ci dzieci do dentysty. Na zakoA�czenie spotkania przedszkolaki zostaA�y obdarowane jednorazowymi szczoteczkami. DziA�kujemy p. Oli za zaproszenie :)