W dniu 14.01.2011 roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyA� siA� karnawaA�owy bal przedszkolakA?w. SwA� obecnoA�ciA� zaszczycili nas zaproszeni goA�cie: poseA� na Sejm RP- pan Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Kolbuszowej – pan Jan Zuba, z-ca burmistrza – pan Marek Gil, przewodniczA�cy Rady Miejskiej – pan Marek OpaliA�ski oraz dziadkowie i rodzice naszych wychowankA?w.

UroczystoA�A� rozpoczA�A�a p. dyrektor Beata Marek ciepA�ym powitanie i zA�oA?yA�a wszystkim A?yczenia noworoczne, a babciom i dziadkom zadowolenia i dumy ze wspaniaA�ych wnukA?w. PodziA�kowaA�a panu Burmistrzowi za przekazywane A�rodki finansowe na rzecz przedszkola, sponsorom za wsparcie, przewodniczA�cemu rady RodzicA?w a�� p. Krzysztofowi WA?jcickiemu za wspaniaA�A� wspA?A�pracA�.

W czA�A�ci artystycznej przedszkolacy zaA�piewali piosenki oraz przedstawiA�y montaA? sA�owno-muzyczny. ZataA�czyA�y polkA� dla babci i dziadka, walczyka, krakowiaczka, a nastA�pnie SchakirA�, Woke – woke oraz taA�ce latynowskie. Dzieci przedstawiA�y program artystyczny oraz wyA�piewaA�y A?yczenia w jA�zyku angielskim, prowadzonym przez p. MaA�gorzatA� KoA�ciA?A�ek.

Pani Dorota ZiA�tek, odpowiedzialna za przygotowanie uroczystoA�ci, zaprosiA�a na scenA� babcie i dziadkA?w, podziA�kowaA�a za A?yczliwoA�A� i wspA?A�pracA�, a wnuczA�ta odA�piewaA�y im 100 lat oraz wrA�czyA�y duA?e czerwone serca. ByA� to bardzo wzruszajA�cy moment; niejednej babci A�za krA�ciA�a siA� w oku.

NastA�pnie pastoraA�kA� Bosy Pastuszek zaA�piewali zaproszeni goA�cie: p. Zbigniew Chmielowiec, P. Marek Gil, P. Marek OpaliA�ski , p. Krzysztof WA?jcicki oraz caA�y personel przedszkola. Pan poseA� Zbigniew Chmielowiec oraz zastA�pca burmistrza pan Marek Gil zA�oA?yli na rA�ce pani dyrektor sA�odycze dla wszystkich przedszkolakA?w, a pan Krzysztof WA?jcicki w imieniu rady rodzicA?w, w podziA�kowaniu wrA�czyA� pani dyrektor bukiet kwiatA?w dla wszystkich pracownikA?w przedszkola.

Po czA�A�ci artystycznej dyrektor przedszkola skierowaA�a kilka ciepA�ych zdaA� w kierunku rodzicA?w oraz zaprosiA�a wszystkich na poczA�stunek. W roli wodzireja wystA�piA�a pani Anna Marut, mama naszych przedszkolakA?w, ktA?ra A�wietnie zjednoczyA�a caA�e rodziny we wspA?lnej zabawie. PoprowadziA�a rodzinnego Poloneza, przeprowadziA�a taA�ce, korowody, dziA�ki czemu w zabawie braA�y udziaA� wszystkie dzieci.

DuA?ym zainteresowaniem cieszyA� siA� rA?wnieA? rodzinny konkurs kolA�d, podczas ktA?rego caA�e rodziny A�piewaA�y na scenie kolA�dy. Rodzice zachwyceni wystA�pami swoich pociech, uwiecznili imprezA� robiA�c zdjA�cia oraz nagrywajA�c. Impreza zakoA�czyA�a siA� w bardzo miA�ej, rodzinnej atmosferze.