Wszyscy piA�knie dziA� ubrani, uA�miechniA�ci, uczesani,
DzieA� ten w sercach nam zostanie, bo dziA� bA�dzie pasowanie.

Takimi sA�owami dzieci szeA�cioletnie oraz piA�cioletnie z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej, podekscytowane powitaA�y przybyA�ych rodzicA?w oraz dziadkA?w na uroczystoA�A� Pasowania na Starszaka, ktA?ra odbyA�a siA� w dniu 05.10.2011 r.

Przedszkolaki przedstawiA�y program artystyczny; wiersze i piosenki, po czym powtA?rzyA�y za PaniA� sA�owa A�lubowania. NastA�pnie odbyA�o siA� pasowanie przez p. dyrektor BeatA� Marek, ogromnym oA�A?wkiem symbolizujA�cym ciA�A?ar nauki czekajA�cej dzieci przygotowujA�ce siA� do szkoA�y.

Wszyscy otrzymali piA�kne dyplomy, ktA?re nieodpA�atnie wykonaA� z tej okazji pan Krzysztof WA?jcicki. Na koniec w nagrodA� dzieciom wrA�czono sA�odkie RoA?ki obfitoA�ci.

UroczystoA�A� przygotowaA�y nauczycielki: p. ElA?bieta MichoA�ska oraz pani Halina Haracz.

A�