O przedszkolu

Podstawowe zadania przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 A�

  1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wA�rA?d dzieci A�(w tym: udziaA� w projekcie a�zMaA�y MiA� w A�wiecie wielkiej literaturya�?),
  1. KsztaA�towanie postaw. Wychowanie do wartoA�ci. (wprowadzenie innowacji pedagogicznej : a�zWiem, czuje, rozumiema�?)
  2. Promowanie dziaA�alnoA�ci wolontariatu.

W zakresie kontroli: ZgodnoA�A� z przepisami prawa przeprowadzania postA�powania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.