O przedszkolu

Podstawowe zadania przedszkola w roku szkolnym 2016/2017  

  1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  (w tym: udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”),
  1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. (wprowadzenie innowacji pedagogicznej : „Wiem, czuje, rozumiem”)
  2. Promowanie działalności wolontariatu.

W zakresie kontroli: Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.