Organizacja dnia w naszym przedszkolu

Zapraszamy od 6.30 do 16.30

  • Schodzenie się dzieci od 6.30 – 8.30
  • Śniadanie o 8.30 do 9.00
  • Obiad o 11.30 do 12.00
  • Podwieczorek o 14.00

 

Czas między posiłkami wypełniają nam:

  • Zabawy
  • Zajęcia dydaktyczne wg planu (rozwijanie mowy i myślenia, matematyczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, przyrodnicze), ćwiczenia gimnastyczne itp.
  • Spacery i wycieczki, gry i zabawy ruchowe w sali, ogrodzie przedszkolnym i w terenie
  • Kółka zainteresowań
  • Praca wyrównawcza, indywidualna, z dzieckiem zdolnym