Podstawowym dokumentem określającym zakres treści nauczania, umiejętności oraz wymagań jest podstawa programowa, określona w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

Program nauczania wybrany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzony przez Dyrektora, na bieżący rok szkolny w PP nr2 w Kolbuszowej stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej.

 

Program nasz uwzględnia metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole tzw. diagnozy przedszkolnej. Jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.

Aktualne realizujemy:

 • Program: „Kocham Przedszkole. Program wychowania przedszkolnego” -Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek”, WSiP 2016
 • Program innowacyjny kształtujący prawidłową postawę ciała i aktywność ruchową u dzieci: „Plecy prostuję i nie choruję”
 • Program innowacji pedagogicznej: „Wiem, czuję, rozumiem”- wychowanie do wartości
 • Program wychowawczy: „Dobry kolega, bezpieczny przedszkolak” (program własny)
 • Program Profilaktyki (program własny)
 • Program edukacji antynikotynowej: „Czyste powietrze wokół nas”
 • Programy własne (adaptacyjny: „Witamy w Przedszkolu”, patriotyczny, edukacji zdrowotnej itp)
 • Program nauczania religii dla przedszkola: „W rodzinie dzieci Bożych”
 • Program zajęć z języka angielskiego- M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska
 • Program zajęć rytmiczno – umuzykalniających: „Skaczące Nutki”(własny)
 • Program terapii logopedycznej – program własny
 • Program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych „Wiem, co jem” (własny),
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”
 • Elementy programu: „Akademii Zdrowego Przedszkolaka”
 • Program: „Mamo, Tato wolę wodę”
 • Część dzieci uczestniczy w programach: „Rosnę w Górę” oraz „Poznaję Świat” (organizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną)
 • Programy wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka. Prowadzimy port folio dla każdego dziecka

 

Bierzemy udział w akcjach:

 

 • Mamo, tato wolę wodę!
 • Piramida żywienia przedszkolaka.
 • Warzywa i owoce pięć razy dziennie, codziennie!
 • Pomóż zwierzętom przetrwać zimę.
 • Góra Grosza.
 • Zbieramy plastykowe nakrętki.
 • Zbieramy baterie („Łowcy baterii”)
 • Zbieramy makulaturę.
 • Promujemy działalność wolontariatu.