Aktualna Rada Rodziców w Publicznym Przedszkolu w Kolbuszowej:

Przewodniczący: Magdalena Małaczyńska
Skarbnik: Agnieszka Pastuła

Przedstawiciele grup:
I: Marzena Drożdż, Justyna Jagodzińska
II: Edyta Garbacka
III: Magdalena Wilk, Kinga Bajor
IV (Nowa Wieś):Agnieszka Mytych, Krzysztof Pasko