Rejestr zbiorów danych osobowych znajduje się do wglądu w kancelarii Przedszkola