Zajęcia dodatkowe – bezpłatne – w godzinach pracy przedszkola:

Religia – we wszystkich grupach wiekowych,
Logopedia- dzieci wytypowane w badaniu,
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – dzieci wytypowane w badaniu,
Zajęcia rytmiczno – umuzykalniajace – prowadzone przez nauczycielkę przedszkola
Język angielski – we wszystkich grupach, dwa razy w tygodniu